OmaKiertotie - Sosiaalityötä koulunkäynnin ja opiskelun tueksi

OmaKiertotie on kahden sosiaalityöntekijän perustama ja omistama yritys, joka tarjoaa avohuollon sosiaalipalveluita koulupudokkaille ja koulupudokkuusuhan alla oleville koululaisille ja opiskelijoille pääkaupunkiseudulla. OmaKiertotie toteuttaa jalkautuvaa ja verkostoituvaa sosiaalityötä, joka ottaa huomioon jokaisen asiakkaan ja perheen ainutlaatuisuuden.

Koulua käymättömyyden taustalla olevat haasteet ovat yksilöllisiä ja moninaisia eikä niihin ole yhtä ainoaa ratkaisua. Suhtaudumme jokaisen asiakkaan tilanteeseen avoimin mielin valmiina kehittämään uusia tapoja lähestyä tilannetta. Olemme realisteja, mutta positiivisia ja innokkaita sellaisia. Lähtökohtamme on, että jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tasapainoisen elämän, johon koulunkäynti ja opiskelu tärkeänä osana kuuluvat.

Palveluitamme ovat muun muassa yksilötyö, vanhemmuustyö, vanhempainryhmät, nuorten ryhmät, asiantuntijapalvelut ja verkostotyö.

OmaKiertotie Facebookissa

Mistä meidät on tehty?

OmaKiertotie | Kun koulu ei kiinnosta
OmaKiertotie | Apua ja tukea koulupoissaoloihin
OmaKiertotie | Kun lapsi ei mene kouluun