Slide OmaKiertotie Paula Järnbäck ja Susanna Salmi OmaKiertotie Paula Järnbäck OmaKiertotie Susanna Salmi

Paula Järnbäck

Koulutus

 • yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) v. 2003 pääaineena yhteiskuntapolitiikka, pätevöidyin yliopistossa myös sosiaalityöntekijäksi ja opiskelin kasvatustieteitä sekä psykologiaa
 • sosionomi (AMK) v. 2000 syventyen varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiseen työhön

Työkokemus sosiaali- ja kasvatusalalla

 • koulukuraattori Vantaan kaupunki 5.8.2002-2.4.2016
 • määräaikainen ohjaaja Kriminaalihuoltoyhdistyksen Vantaan yksikkö 2.7.-31.7.2001, tehtävänä henkilötutkinta- ja yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitysten laatiminen sekä yhdyskuntapalvelun toimeenpanoon liittyvän päivystyksen hoitaminen
 • sosiaalityön harjoittelija Kriminaalihuoltoyhdistyksen Helsingin yksikön valvontaosasto 2.5.-29.6.2001
 • sosiaalityön harjoittelija Jyväskylän kaupungin alueellinen sosiaalityö 14.2.-31.3.2000
 • tyttöjen pienryhmätoiminnan ohjaaja Jyväskylän kaupungin alueellinen nuorisotyö syksy 1999-kevät 2000
 • KOPPI-projekti Jyväskylän kaupungin alueellinen nuorisotyö 1.4.1998-15.5.1999. Projektissa kunnostettiin ja perustettiin nuorisotila alueellisen verkoston voimin.
 • osa-aikainen lastenhoitaja yksityinen koti Jyväskylä 1.6.-30.8.1998
 • koulunkäyntiavustaja Kokkolan kaupunki 14.3.-31.5.1996

Täydennyskoulutus

 • Hyvinvoiva lapsi koulussa 2020
 • Dialogisuus ja vaativa erityinen tuki 2019
 • Haastava oppilas -jatkokoulutus 2 pvää 2019
 • Haastava oppilas -koulutus 2 pvää 2018
 • erityisopedagogiikan peruskurssi 5op Helsingin avoin yliopisto 2017

Mistä vapaa-aikani on tehty?

OmaKiertotie Paula Järnbäck

Susanna Salmi

Koulutus

 • yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) v. 2006 (sosiaalityö, sosiaalipedagogiikka, kasvatustiede ja nuorisotyön opinnot)
 • sosiaalialan opistotutkinto v. 1999 (mielenterveys- ja päihdetyö)

Työkokemus sosiaali- ja kasvatusalalla

 • vastaava kuraattori Vantaan kaupunki 1.9.2014- (1.9.2016 alkaen lähiesimies) - 31.5.2018
 • koulukuraattori Vantaan kaupunki 17.11.2003-31.8.2014
 • VA sosiaalityöntekijä Vantaan kaupunki 3.2.-30.4.2003
 • sosiaalialan ohjaaja Nuorisokoti Väinö&Kaarina Oy:ssä ajalla 1.6.1999-31.8.2003 eripituisia työjaksoja. Nuorisokodin asiakkaat olivat mielenterveysongelmista kuntoutuvia nuoria.
 • au-pairina Singaporessa 1.4.-30.6.1998
 • ohjaajana Hiidenlinnan kesäleirillä 1.7.-31.7.1997
 • au-pairina Ruotsissa 1.11.1995-30.6.1996
 • nuorisotyöharjoittelija Vantaan kaupunki 1995

Täydennyskoulutus

 • Hyvinvoiva lapsi koulussa 2020
 • Nuoruus ja syrjäytyminen 2019
 • Pitkittyneiden koulukiusaamistilanteiden selvittäminen 2019
 • Dialogisuus ja vaativa erityinen tuki 2019
 • Haastava oppilas -jatkokoulutus 2 pvää 2019
 • Yrittäjyys (3 op) Turun avoin yliopisto 2018
 • Lapsuuden tutkimus (5 op) Helsingin avoin yliopisto 2018
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (5op) Helsingin avoin yliopisto 2018
 • Haastava oppilas -koulutus 2 pvää 2018
 • Vantaan kaupungin Esimiesvalmennus 2017
 • ensiavun kertauskurssi
 • Bf/Adhd-keskuksen Perhekoulu POP:ssa lasten ohjaajana 1.9.-3.11.2015 ja tarkkailijana vanhempainryhmässä 16.2.-22.3.2016 (3 op)
 • THL:n Verkostokonsulttikoulutus 2014-2015
 • Helsingin yliopiston Draaman keinoin turvallisemman kouluyhteisön puolesta (10 op) 11.10.2013-8.3.2014

Muut vastuutehtävät

 • jalkapallojoukkueen varustevastaava 1.11.2016 - 31.10.2019

Mistä vapaa-aikani on tehty?

OmaKiertotie Susanna Salmi